NHIỆM VỤ1: Tải app và đánh giá nhanh mỗi app bạn nhận được 5.000 đ
B1: Bấm nút TẢI NGAY sau đó tải app về
B2: Đánh  giá ứng dụng 1* và đánh giá nội dung bất kỳ
B3: Chụp ảnh màn hình gửi lại mình nhé

- Ứng dụng 1:
- Ứng dụng 2:
- Ứng dụng 3:
- Ứng dụng 4:
- Ứng dụng 5:
- Ứng dụng 6:
- Ứng dụng 7:
- Ứng dụng 8:
- Ứng dụng 9:
- Ứng dụng 10:
NHIỆM VỤ 2 Tải app chơi nhanh ít nhất 30 game và tại mỗi game, đủ 30 game sẽ nhận được 50.000đ mỗi ngày, ngày làm 3 lần mỗi lần cách nhau 1h, bạn sẽ nhận được 150.000đ
B1: Bấm nút TẢI NGAY sau đó tải app về
B2: Chơi 30 game, chơi ngay ---> Game số ...---> sau đó bấm vào nút NHẬN ---> lướt tới cuối trang là xong 1 game. Chơi hết 30 game.

Lưu ý: sau khi ấn vào chứ NHẬN lướt xuống dưới tí rồi chụp màn hình gửi mình nhé

mỗi ngày bạn chơi 30 game như vậy, gửi đủ ảnh mỗi ngày để nhận 70k mỗi ngày. Làm xong nhắn tin mình nhé.